O stronie

Strona prezentuje porady związane z wyborem, noszeniem i pielęgnacją okularów. Porusza także zagadnienia związane z laserową korekcją wzroku oraz szkłami kontaktowymi.

Zabiegi laserowe w jaskrze

Takie zabiegi dają możliwość zatrzymania choroby na pewnym stadium. Celem leczenia jaskry jest pewne zahamowanie uszkodzenia nerwu wzrokowego. Ważne jest to, żeby chory zachował ostrość widzenia do końca życia. Być może chore oko już nie będzie widziało w takim stopniu jak oko zdrowe, ale ważne jest, żeby umiejętność widzenia mimo wszystko została zachowana. Rozpoznanie, a nieleczenie jaskry prowadzi stopniowo do obniżania ostrości wzroku, zawężania pola widzenia i, w swoim naturalnym przebiegu, do całkowitej utraty wzroku. Tylko wczesne wykrycie jaskry i zastosowanie odpowiedniego leczenia może uchronić przed nieodwracalną ślepotą.

Stabilność ciśnienia jest bardzo ważne, bo to jest jedna z wielu zasad, które należy zachować podczas utrzymania stałego ciśnienia wewnątrzgałkowego. Ważne jest, żeby nie przekraczać poszczególnych wartości liczbowych. Niestety nie trzymając się tych zasad nie można powiedzieć o tym, że jest dużo ryzyko utracenia wzroku a tego nie chcielibyśmy dla pacjenta. Stabilność ciśnienia wewnątrzgałkowego w ciągu doby jest, obok jego wartości docelowej, drugim podstawowym warunkiem zahamowania procesu neuropatii. Tylko regularne przyjmowanie leków zapewnić może stałą jego wartość, eliminując dobowe wahania ciśnienia.

Niektórzy lekarze stale przypisują krople na jaskrę, ale one po prostu nie są skuteczne. Najlepiej jest skierować pacjenta na operację, która z pewnością na jakiś czas zahamuje rozwój choroby. Tylko systematyczność oraz prawidłowa technika zapuszczania kropli doprowadza do pożądanego efektu terapeutycznego. Rozpoczynając leczenie przeciwjaskrowe, należy pamiętać, że terapia musi być prowadzona pod ścisłą kontrolą do końca życia. Wczesne wykrycie choroby pozwala na sprawne wykrycie choroby. Ale niestety ludzie często nie zdają sobie sprawy z tego, że można w ten sposób zastopować rozwój choroby. Kontrola efektu działania nowo zastosowanych leków powinna mieć miejsce po około 3 tygodniach stosowania. Pamiętaj, aby regularnie przychodzić na wyznaczone wizyty.